Enstrüman denetlenmediğini yapıları (latent değişkenler) ölçmek için. Genellikle bu görevleri ya da sorunları çözmek için davalı olan bir dizi var.

Depresyon Testi

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ Beck Depresyon Testi çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyonun şiddetini ölçmekte kullanılan bir test’dir. BUGÜN DAHİLolmak kaydı ile, 1 HAFTA İÇİNDE kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi işaretlemeniz gerekmektedir. Seçiminizi yapmadan önce her sorudaki cümlelerin hepsini dikkatle okuyarak ve yalnızca bir maddeyi işaretleminiz gerekmektedir.

Anksiyete Testi

Beck Anksiyete Ölçeği Aşağıda test’de insanların endişeli yada kaygılı  oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okumanızı ricaederim. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini uygun cevabı işaretleyerek doldurmalısınız. Bu test anksiyete semptomlarının şiddetini ölçmek için hazırlanmış ve standartizasyonu yapılmış bilimsel bir döküman’dır.…